Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Wat is fretteren?

Fretteren is een vorm van jagen waarbij gebruik gemaakt wordt van fretten. Dieren waarop gefretteerd kan worden, zijn ratten en konijnen. De taak van de fret is de rat of het konijn uit zijn hol te jagen. Vervolgens kan het dier gevangen worden in een net of een kooi dat voor de uitgang van het hol is geplaatst. In plaats daarvan kan ook een jachtvogel of een geweer worden gebruikt.

Bij al deze vormen is een getrainde hond aan te bevelen voor het opsporen en bemachtigen van de dieren waarop gefretteerd wordt.

Waarom wordt er gefretteerd en waar gebeurt dat?

Fretteren is een vorm van bemachtigen van wild zonder dat dit de omgeving verontrust. Denk bijvoorbeeld aan: sportvelden, begraafplaatsen, kwekerijen etc. of bestrijding van ratten onder gebouwen. Op deze locaties kan niet of moeilijk met een geweer worden gejaagd door te kleine oppervlaktes, mogelijke hagelschades of gebrek aan overzicht.

Fretteren is soms noodzakelijk, aangezien konijnen of ratten grote schade aan kunnen richten aan sportvelden, begraafplaatsen of kwekerijen. Op sportvelden kunnen konijnen een levensgevaarlijke situatie veroorzaken door holen te graven op of onder het veld. De kans op enkel- of beenblessures bij spelers die in het hol trappen is hier dan ook erg groot.

Op begraafplaatsen kunnen konijnen of ratten schade aanrichten door holen te maken of de bloemen van het graf te eten, iets wat ongewenst is op een dergelijke plaats. Op kwekerijen of tuinderijen gaat het om grote financiële schades die veroorzaakt kunnen worden door konijnen of ratten. Wat natuurlijk niet weg neemt dat een fretteur goed kan meedenken over een preventieve oplossing van de problemen door zijn kennis van de dieren waarop hij jaagt.

Fretteren is selectief te werk gaan

Het jagen met een fret heeft als voordeel dat er het hele jaar door mee gejaagd mag worden. Het gebruik van netten of kooitjes maakt het mogelijk dat er geselecteerd kan worden. Bijvoorbeeld: drachtige of zogende moertjes of jonge konijnen kunnen weer losgelaten worden zonder lichamelijk letsel. Dit mag echter niet op een andere plaats, want schadelijk wild, zoals konijnen, mag niet uitgezet worden.

Bij het fretteren wordt gebruik gemaakt van de nieuwsgierigheid van de fret, niet van zijn drang om een prooi te vangen. Uit nieuwsgierigheid doorzoekt de fret de konijnen- en/of rattenholen en daarbij jaagt hij de aanwezige dieren eruit.

Het is daarom van belang dat de fret geen honger heeft als hij moet werken. In dat geval zal hij namelijk proberen de prooi te bemachtigen en ervan gaan eten. Als hij zijn buik vol heeft gegeten, kan hij in een hol gaan slapen. Dat is beslist niet uw bedoeling, want u hebt niets gevangen en u heeft voorlopig uw fret niet terug.

Bij fretteren is geduld een schone zaak

Als voor de eerste maal gefretteerd wordt met een nieuwe fret moet daar veel tijd voor uitgetrokken worden. Kijkt u rustig hoe de fret het doet en neem vooral de tijd als de fret het hol verlaat. Laat hem rustig helemaal uit het hol komen en wennen aan de overgang van donker naar licht. Laat hem even aan uw hand snuffelen en pak hem daarna kalm op. Als hij schrikt zal hij ú misschien als eerste pakken. Of hij denkt dat het een spelletje is en blijft in zijn hol waar u net niet bij hem kunt. Pakt u de fret ook altijd zonder handschoen. Met een handschoen loopt u de kans dat u te hard knijpt, waardoor de fret voortaan niet meer uit het hol durft te komen.

Temperatuur

Fretteren kan in alle jaargetijden, maar u moet wel opletten met kou en warmte. Temperaturen boven de 30oC kunnen dodelijk zijn voor de fret. Let er in de zomer bijvoorbeeld op dat de transportkist of de auto niet in de volle zon staat. Als u in de winter gaat fretteren, is het van belang dat de fret een goede wintervacht heeft ontwikkeld. Een fret die in de huiskamer gehouden wordt heeft dat niet; zijn vacht is aangepast aan de kamertemperatuur. Wijzelf passen ons aan de buitentemperatuur aan door extra kleding aan te trekken, maar een fret kan dat niet. En wat zou u zelf doen als u rillerig en koud bent en in een warm konijnenhol wordt geduwd? Gewoon warm blijven zitten.

U heeft een goede relatie met de fret nodig

Een goede band met uw fretteerfret is essentieel voor het slagen van uw jachtdagen. Een fret die niet gewend is om opgepakt te worden, kan bijvoorbeeld gaan bijten als u hem probeert op te pakken als hij het hol uit komt. Of hij weigert het hol te verlaten. Om dit te voorkomen, is het van belang dat u dagelijks met de fret speelt (oppakken, kriebelen, etc.). Dat vergt veel tijd en aandacht, maar ook als u weinig fretteert geeft dit toch veel plezier.

Als u van plan bent niet zo vaak te fretteren, kunt u overwegen om niet zelf een fret aan te schaffen, maar om iemand die fretten heeft uit te nodigen voor de fretteerdagen. U hoeft dan niet het hele jaar de zorg voor de fret te dragen.

Fretteervergunning of jachtakte

Naast een goede fret is voor fretteren met netten of jachtvogel een fretteervergunning verplicht. Wanneer er een geweer wordt gebruikt, dan is een jachtakte verplicht. Meer informatie hierover is te vinden in het Wetboek (zie de Jachtwet. Met de eventuele jurisprudentie). Verliest u beslist niet uit het oog dat uw fret een geoorloofd jachtwapen is! U kunt hem niet vrij meenemen in bijvoorbeeld een bos of een groot park. Het is voor u heel moeilijk aan te tonen dat u niet aan het fretteren bent. Zeker niet als er zich in deze omgeving ook nog konijnenholen bevinden, is dit bewijs moeilijk te leveren.

Voor uitgebreide informatie over fretten en/of fretteren kunt u terecht bij Stichting De Fret.