Wordt donateur

Wordt donateur

Opvang fretten

Opvang fretten

Adoptie fretten

Adoptie fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Verhuislijst

Verhuislijst fretten

Agenda

Agenda

Dagboek opvangfret

Dagboek opvangfret

Stichting De Fret

Sinds 1989 geeft Stichting De Fret (SDF) voorlichting over het houden en verzorgen van fretten als gezelschapsdier. Regelmatig wordt er informatie verstuurd aan belangstellende particulieren, maar ook aan instanties zoals dierenasiels, dieren-ambulancediensten, dierenklinieken, dierenspeciaal-zaken, enz. SDF geeft diverse publicaties uit, waaronder het kleine boekje "De Fret" en vaccinatie-boekjes voor fretten.

SDF onderhoudt onder andere contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland, producenten en importeurs van frettenvoeders, allerlei instanties op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn (bijvoorbeeld dierenartsen) en de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. Ook is SDF actief lid van de werk-groep Kleine Zoogdieren binnen het platform Verantwoord Huisdierenbezit.

SDF verleent diverse services, zoals de vakantielijst en coördinatie van vraag en aanbod van fretten middels de verhuislijst, de Kerstactie en de FretXpress. Verder behoort ook de samenstelling en uitgave van de nieuwsbrief, welke viermaal per jaar verschijnt, tot de taken van Stichting De Fret. Ten behoeve van de donateurs werden de afgelopen jaren reeds een aantal malen Frettendagen door SDF georganiseerd en is er een assortiment clubitems samengesteld.

Stichting De Fret is ingeschreven onder KvK nummer 41235471