Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Stichting De Fret

Sinds 1989 geeft Stichting De Fret (SDF) voorlichting over het houden en verzorgen van fretten als gezelschapsdier. Regelmatig wordt er informatie verstuurd aan belangstellende particulieren, maar ook aan instanties zoals dierenasiels, dieren-ambulancediensten, dierenklinieken, dieren speciaalzaken, enz.

SDF onderhoudt onder andere contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland, allerlei instanties op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn (bijvoorbeeld dierenartsen) en de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. Ook is SDF actief lid van de werkgroep Kleine Zoogdieren binnen het platform Verantwoord Huisdierenbezit.

SDF verleent diverse services, zoals het bemiddelen bij vakantieopvang, bemiddelen bij herplaatsing van fretten die een nieuwe eigenaar zoeken en de jaarlijkse Kerstfrettenactie ten behoeve van de fretten die in verschillende opvangen verblijven.

Verder behoort ook de samenstelling en uitgave van de nieuwsbrief, welke viermaal per jaar verschijnt voor donateurs, tot de taken van Stichting De Fret.

Stichting De Fret is ingeschreven onder KvK nummer 41235471