Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

logoB

Stichting De Fret is opgericht op 9 januari 1989. Ze houdt zich bezig met het geven van voorlichting over de fret als gezelschapsdier. Er is niet altijd goede informatie over de fret te verkrijgen. Problemen die zich voordoen met bijvoorbeeld de opvoeding, voeding, huisvesting en medische verzorging kunnen daarom niet altijd of niet tot volle tevredenheid worden opgelost. De fret wordt daar in de meeste gevallen de dupe van en wordt buiten losgelaten, naar het asiel gebracht of te lang niet uit zijn hok gelaten (wat tot stress leidt). 

De fret is een gedomesticeerd dier en zal niet overleven in de vrije natuur. Fretten in een asiel krijgen doorgaans te weinig aandacht en afleiding. Wanneer daarnaast hun gezondheid te wensen over laat, wordt dat niet altijd of te laat opgemerkt. Stichting De Fret probeert door het geven van voorlichting en advies aan instanties zoals asielen, dierenopvangcentra en dierenambulances en aan dierenartsen verbetering aan te brengen in deze situatie.

Stichting De Fret wil door het geven van eerlijke voorlichting de voor- en nadelen van het houden van fretten bekend maken en vooroordelen wegnemen. Het is geenszins de bedoeling de fret alleen maar te propageren als gezelschapsdier. Stichting De Fret waarschuwt dan ook steeds om niet tevéél te fokken, omdat niemand gebaat is bij een overschot aan jonge dieren. We wensen de fret niet hetzelfde lot toe dat veel honden en katten treft: met duizenden in asielen terechtkomen!

De kennis is verzameld door middel van contacten met gespecialiseerde dierenartsen, frettenverenigingen over de hele wereld en door het verzorgen van de ruim 1200 fretten die in de opvang van Stichting De Fret verbleven. Stichting De Fret werkt samen met een aantal asielen die regelmatig fretten opvangen. Met name in overleg met dierbeschermende organisaties blijft Stichting De Fret proberen een goede oplossing voor het opvangprobleem te vinden. Door het bemiddelen tussen vraag en aanbod van fretten (de verhuislijst) kan de stichting een groot deel van de fretten buiten het asiel houden.

Stichting De Fret is tevens lid van de werkgroep Kleine Zoogdieren, binnen het Platform voor Verantwoord Huisdierbezit. In deze werkgroep komen geregeld allerlei onderwerpen aan de orde zoals opvang, problemen met de verzorging, ziekte en handel. Ook worden de mogelijke oplossingen besproken en uitgewerkt.